Exploitatie

Aanvankelijk werden de treinen op het traject met stoomslocs gereden. Voorbeelden van stoomlocs die werden ingezet voor personentreinen op de spoorlijn zijn de Baureihen 23, 70.1, 74.4, 91.3, 93.0 en 93.5. Vanaf midden de vijftiger jaren werden de tot dan toe met stoom gereden treinen vervangen door railbussen. De railbussen waren eerst van de serie VT 95 (later 795), maar vanaf eind jaren 70 overheersten de railbussen van de serie VT 98 (798).

Jarenlang hebben de railbussen het beeld op de zijlijn gedomineerd. De railbussen werden op veel spoorlijnen ingezet waarop de bezettingsgraad sterk terugliep. Zo moesten de kostenbesparende railbussen de zijlijnen van hun ondergang reden.

Op 9 september 1988 wacht VT 798 706 met twee bijwagens bij Pünderich totdat het sein op groen gaat om het hoofdbaanvak op te rijden. Frank Bachmann

Het oorsronkelijke haltepunt van Burg was toen al gesloten. De sluiting van dit station volgde aan het begin van de twintigste eeuw. Het ongunstig gelegen station van Burg lag namelijk aan de 'verkeerde' kant van de Moezel. Door de opening van de Moselbahn langs de rechter oever van de Moezel werd Burg beter aan het spoornet aangesloten.

Het traject van deze normaalsporige particuliere spoorweg-maatschappij verliep langs de Moezeloever van Bullay via Zell, Traben-Trarbach en Bernkastel naar Trier. De Moselbahn werd van 1903 tot 1905 in stappen geopend. Wegens financiële problemen en de Moezelkanalisering is het traject echter in delen tussen 1961 en 1968 weer stilgelegd en gesloopt.

Om een onderscheid te maken met de stations van de particuliere Moselbahn, kregen de stationsnamen van de Moselwein-Bahn de afkorting '(DB)' als toevoeging. Deze afkorting is ook vandaag nog altijd in de stationsnamen van de Moselwein-Bahn te vinden. Aan de Moselwein-Bahn zelf werd later ook het station van Pünderich gesloten. De overstapmogelijkheid in het station van Pünderich werd daarom verlegd naar Bullay.

Hoewel ook op de zijlijn naar Traben-Trarbach het reizigersaantal drastisch terugliep, bleef de dienst naar Traben-Trarbach behouden. Met ingang van 2 juni 1991 werden de inmiddels verouderde railbussen dankzij financiële steun van de deelstaat Rheinland-Pfalz vervangen door een treinstel van de serie 628.2. Sinds 31 mei 1992 staat de zijlijn in de dienstregeling vermeld onder de naam Moselwein-Bahn.

628/928 348 is in de wijnbergen tussen Reil en Kövenig onderweg naar Traben-Trarbach, 10 september 1991. Andreas Schmidt

Het goederenvervoer op de zijlijn is vrijwel altijd van ondergeschikt belang geweest. Het laatste goederenvervoer kwam aan het begin van de jaren negentig ten einde. Dit vervoer bestond uit ketelwagens met wijn. Bovendien vonden er tot 1991 houttransporten plaats vanaf Traben-Trarbach. Deze treinen werden meestel door een loc van de Baureihe 290 gereden.

Iets verder terug in de tijd reden de goederentreinen op de lijn ook met diesellocs van de serie V 100. Deze locs hadden halverwege de jaren 60 de stoomlocs van de Baureihe 57.10 afgelost in de goederendienst op de lijn. Oorspronkelijk hadden ook Pünderich, Reil en Kövenig een verlaadmogelijkheid. In Reil was er zelfs een onder de grond aangelegde leiding, waarmee de wijn vanuit een kelder direct naar het station gepompt werd.

In 1999 werden de niet meer gebruikte goederensporen in Traben-Trarbach afgebroken, ten gunste van de bouw van een supermarkt. De omloopmogelijkheid voor treinen in het station bleef echter wel gehandhaafd.

670 005-8 tijdens de stop in Reil. Erwin Kapteijn

In de personendienst verschenen in 1996 de opvallende prototype dubbeldeksrailbussen van de serie 670.0 van fabrikant Deutschen Waggonbau AG (DWA). Op 3 juni 1996, een dag na de ingang van de zomerdienstregeling, werd de dubbeldeksrailbus 670 002 voor het eerst op de Moselwein-Bahn ingezet. Al snel traden echter verschillende technische problemen op, zoals met de remmen en koelolie. Als vervanging werd een treinstel van de Baureihe 628.4 ingezet.

Na diverse aanpassingen aan de dubbeldeksrailbussen volgde in augustus 1996 een drie weken lang durend testbedrijf zonder passagiers op de Moselstrecke tussen Trier en Koblenz. Daarna keerde de 670 002 op de Moselwein-Bahn terug. Op 22 november 1996 kwam aan deze inzet definitief een einde toen de 670 002 een zware schade aan de aandrijving opliep. Tot het begin van juni 2001 reden weer treinstellen van de Baureihe 628.4. Een nieuwe vervoerder nam daarna de dienst over.


Trans regio

De deelstaat had namelijk besloten om het vervoer op de Moselwein-Bahn in Europees verband aan te besteden. De aanbesteding werd gewonnen door de MoselBahn, waaruit later de nieuwe spoorwegmaatschappij trans regio GmbH ontstond. Op 9 juni 2001 werden de treindiensten door de trans regio GmbH van de DB AG overgenomen. Sindsdien werden er bij ADtranz bestelde RegioShuttles (RS 1) ingezet. Het contract met de deelstaat Rheinland-Pfalz voor het rijden van de treindiensten op de Moselwein-Bahn liep tot en met december 2008.

Trans regio VT 019 en 013 als TR 83812 op weg naar Traben-Trarbach, hier op de brug over de Moezel bij Bullay, 5 augustus 2001. Erik Kruithof

Ondanks dat de politiek zich in de tussenliggende periode opnieuw zorgen maakte over het voortbestaan van de lijn wegens het grote onderhoud dat nodig was aan de bovenbouw van de spoorlijn, werd het traject in november 2004 fundamenteel gesaneerd. Reden hiervoor was ook een belangrijk voordeel van de trein ten opzichte van het busvervoer houden. Na de aanleg van de spoorlijn was er namelijk onvoldoende ruimte over om een weg aan te leggen. Bussen en auto’s moeten door de “Zeller Moselschleife” een ongeveer dubbel zo lange route afleggen. De treinen kunnen deze rivierbocht van de Moezel echter door middel van de Prinzenkopf-Tunnel afsnijden, zodat de route per spoor naar Traben-Trarbach aanzienlijk korter is.

Eind 2001 werd het eindpunt van de lijn in Traben-Trarbach ongeveer 200 meter ingekort. Sindsdien komen de treinen niet meer bij het uit 1904 stammende stationsgebouw. De vrijkomen ruimte is gebruikt voor een P+R terrein en de bushalte. Het stationsgebouw is gerestaureerd en herbergt nu de VVV.

Het gemiddeld aantal reizigers per dag steeg van 200 reizigers in 2000 tot bijna 500 in 2002.


Nieuwe aanbestedingen

Hoewel het er eerst naar uit zag dat trans regio GmbH middels een onderhandelings- procedure ook in de periode van december 2008 tot december 2013 nog zou blijven rijden op de Moselwein-Bahn, werd op 6 juli 2007 bekend gemaakt dat de treindienst vanaf december 2008 weer door DB Regio zal worden uitgevoerd. Het bod van DB Regio was financieel gezien aantrekkelijker.

Sinds 14 december 2008 reden tussen Bullay en Traben-Trarbach weer oudere treinstellen van de Baureihe 628. Het nadeel hiervan is echter dat de moderne en makkelijk toegankelijke RegioShuttles van de lijn zijn verdwenen. Voor gehandicapten zijn de 'nieuwe oude' treinstellen voorzien van inhangbare opritten. Het interieur werd echter niet gemoderniseerd en zo beschikken de treinstellen bijvoorbeeld ook niet over een airco.

Treinstel 628 648 als RB 12913 naar Bullay tussen Reil en Kövenig, 13 juni 2009. Marco Stahl

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de exploitatie van de Moselwein-Bahn vanaf december 2013 gezamenlijk met enkele andere diesellijnen in Rheinland-Pfalz aan te besteden. Het contract dat voor de tijd van eind 2008 tot eind 2013 werd afgesloten diende om de tussenliggende periode te overbruggen.

Op 18 juni 2008 maakte Rheinland-Pfalz onder de naam 'Rheinland-Pfalz-Takt 2015' echter haar nieuwe plannen bekend voor het regionale spoorvervoer in de deelstaat. Hierin was onder andere het idee opgenomen om de Moselwein-Bahn te elektrificeren, zodat rechtstreekse treindiensten vanaf Koblenz via Cochem en Bullay naar Traben-Trarbach kunnen worden aangeboden. Dit is vooral vanuit toeristisch oogpunt interessant.

Het gevolg van deze plannen zou een splitsing van de RB Trier - Koblenz zijn. In december 2012 is echter besloten om hiervan af te zien. Ook de elektrificatie van de Moselwein-Bahn ging hiermee vooralsnog niet door. Voor de exploitatie van de Moselwein-Bahn vanaf december 2014 werd een gunningstraject gevolgd.

Treinstellen 650 132 en 650 131 op 12 juli 2015 in de wijnbergen tussen Reil en Kövenig. Christian Zell

Op 11 december 2013 heeft de verbondsvergadering van SPNV-Nord besloten dat het contract aan Rhenus Veniro GmbH & Co. KG gegund wordt. Ter inzet komen gemoderniseerde dieseltreinstellen van het type RS 1. De treinstellen stammen van de Donnersbergbahn Alzey - Kirchheimbolanden, waar de treinstellen van 2000 tot december 2014 reden.

De RegioShuttles zijn hiermee weer op de Moselwein-Bahn teruggekeerd. Het contract met Rhenus Veniro loopt tot december 2029. Vanaf 14 december 2014 werd eerst nog een vervangende RegioShuttle van het traject Boppard – Emmelshausen met 'hunsrückbahn'-opschriften ingezet.

Op 25 januari vond bij Traben-Trarbach een ongeluk plaats. Een boom was door de sneeuwlast gebroken en op het spoor gevallen. Het treinstel 650 131 werd hierbij zwaar beschadigd. Tijdelijk kwam hierom weer een RegioShuttle van de Hunsrückbahn op de Moselwein-Bahn ter inzet. Sinds 11 juli 2015 rijden de geplande en gemoderniseerde RegioShuttles 650 131 en 650 132 op het traject.

Toekomst

Het aangezicht van de Moselwein-Bahn zal in de toekomst aanzienlijk veranderen. Op 12 januari 2022 volgde de publicatie van de aanbesteding MoselLux door SPNV-Nord in het EU-publicatieblad. De aanbesteding bevat een nieuwe opzet van de treindienst op de Moselwein-Bahn vanaf december 2029 met elektrisch materieel. De Moselwein-Bahn wordt dus alsnog geëlektrificeerd. SPNV-Nord maakte op 2 augustus 2022 bekend dat DB Regio de aanbesteding heeft gewonnen.

Impressie van de Flirt 3. Stadler Rail

DB Regio zal treinstellen van het type Flirt³ van fabrikant Stadler Rail gaan inzetten. Er wordt een nieuw 'Regional-Express'-aanbod ingevoerd, met een rechtstreekse twee-uurdienst tussen Traben-Trarbach en Koblenz (RE 85) respectievelijk Traben-Trarbach en Trier (RE 86). Op de Moselwein-Bahn tussen Traben-Trarbach en Bullay blijft zodoende een uursdienst bestaan. Het nieuwe verdrag eindigt met de dienstregelingswisseling in december 2039.